Vei

Fartsgrensen er maksimalt 30 km både inn og ut. Det er dessverre altfor mange som ikke overholder dette, slik at vi har måttet etablere noen fartsdumper. Veien er noen steder smal og uoversiktlig samt naturlig glatt på vinteren. Snøsmelting kan tidvis lage oversvømmelse og vaske ut grusen – si ifra, men lag også noen stikkrenner før/på egen gårdsplass. PS Kjør pent og bruk refleks!

Det brøytes ved snøfall 8-10cm og skal i hovedsak være ferdig brøytet før helgen. Først taes hovedveiene, så sideveiene og til sist innkjørsler/gårdsplass (maks tre drag). Snør det mye har ikke brøyter kapasitet til å ta alt unna da det er ca 6 km med vei ++. Det er utplassert strøkasser i mange bakker, er det glatt så stø gjerne litt før en håper det går. Med mye vekslende vær og temperatursvingninger kan det bli meget glatt; kjettinger er å anbefale. PS Noen ganger kan en bli innesnødd i Norge…