Skog- og grøntområder

Mellom mange av hyttene er det fellesområder med trær. Der kan vegetasjon holdes nede og evt større trær felles, men snakk med alle berørte naboer først og ta forsiktig et tre om gangen (snauhogst er ikke ok). Blir dere ikke enige, kan styret avgjøre – men vi vil være konservative da det er få trær igjen. I skogkanten rundt hyttefeltet er det grunneier/kommunene som eier trærne og de kan ikke felles.