Samarbeidspartnere

Hemsedal Maskinlag har bygget det meste av infrastrukturen og vedlikeholder den samt måker.

Erling Granheim prepper skiløypene og akebakken.

Ressurs & Miljø ved Aud «Nelle» Skaugen tidligere styreleder rapporterer til Mattilsynet samt samarbeider med Hemsedal Maskinlag ift rutiner/drift.

Bent Ellingsen i Hemsedal Hyttetomter og Hallingdal Golfklubb tar vannprøvene og bistår som kontaktperson (ikke vaktmester).