Om Velforeningen

Dette er Hemsedal Golf Alpin velforening sin hjemmeside og den er opprettet for publisering av styreinfo rundt drift og infrastruktur

Årsmøtet for Velforeningen avholdes Skjærtorsdag kl 17 på Granheim Feriesenter. Forut før det (ca før vinterferien) forespørres medlemmene i vellet om innspill/forslag til dagsorden redegjort for på et slikt vis at det kan stemmes over med ja/nei. Innkalling til årsmøtet med regnskap og forslag til nytt budsjett for inneværende år, sammen med øvrig dagsorden som valg av styret og forslag til behandling med styrets kommentar sendes ut ca 1-2 uker før avholdelse.

Hemsedal Golf Alpin hyttegrend ligger på grensa mellom Gol og Hemsedal, langs rv 52, 17 km fra Hemsedal og 15 km fra Gol.

Hemsedal Golf Alpin har den eneste 18 hulls golfbanen i regionene Hallingdal, Valdres og Nore og Uvdal. Terrenget og klimaet er snillere enn i de typiske Hemsedalsfjella.

Golf Alpin er omkranset av høy furuskog, idylliske småvann og myrområder, som gjør den til en spennende golfbane. Banen er også en multiarena for vandring, sykling og et utgangspunkt for skiturer.

(hentet fra Hemsedal.com)