Økonomi

Felleskostnader for hovedsakelig vann, avløp, vei, brøyting er pt kr 800,- måneden fakturert hver 2.mnd med 1.600,-. Vår infrastruktur; to vanninntak og ett avløpshus slites ned over tid og når noe må byttes kan det haste og en pumpe (vi har 4) koster ca 80.000,-. Hvor mye det må måkes og når infrastruktur må byttes er vanskelig å budsjettere, derfor er det viktig at vi har likviditet i området 30-40% av årsbudsjett. Årsmøtet vedtar budsjettet.