FAQ

Vann

  • Sjekk at hovedstengeventilen er åpen
  • Hør med nærmeste naboer
  • Skru på evt varmekabel i vannrør og ikke skru den av (før etter påske) for når det rart nok blir mildere etter streng kulde går telen dypere

Vellet leverer vann til nærmeste hoved-kum. Ligger problemet/frostproppen i den enkeltes stikkledning er det eget ansvar. Kaller vi ut Maskinlaget for å sjekke og det er slik vil hytteeier bli fakturert. Har nærmeste naboer vann, er det mest sannsynlig i egen stikkledning (smart å ha hverandres mobnr).

Det er humus i alt vann, og har vannet stått stille en stund kan det bygge seg opp. La det renne litt under tilsyn. Har det vært graving/påkobling/brudd i rør/pumpebytte forstyrrer det og partikler kan løsne. Vi har også hatt så stort vannforbruk at høydebassenget ble tømt slik at sedimenter i dette ble med ut på nettet (hyppig vasking skal bedre dette). Vannfilter i hytte kan være en løsning.