Velforeningen vår er nå innmeldt i HemFri

STRØMsynspunkter, kommunale kostnader og prioriteringer mm har gjort at styret har funnet det riktig å melde velforeningen inn i HemFri for å støtte «en stemme» til en kostnad stor 2.000,- p.a.. I vedtektene til HemFri står det at lokale saker skal håndteres av lokal velforening (hemfri.no vil her kunne bistå ved behov). Deres avtale med kommunen skal revurderes før 1.mai-23 (så vil vi også vurdere fortløpende). Ha en fin høstferie! PS Gjennom dem støtter vi også Norges Hytteforbund.
Les mer her www.hemfri.no
PS. Det er gratis for enkeltpersoner å opprette en bruker.