Årsmøtet avholdes Skjærtorsdag 14. april 2022 kl 17

Årsmøtet for Velforeningen avholdes Skjærtorsdag 14. april 2022 kl 17 på Granheim Feriesenter. Forut før det (ca før vinterferien) forespørres medlemmene i vellet om innspill/forslag til dagsorden redegjort for på et slikt vis at det kan stemmes over med ja/nei. Innkalling til årsmøtet med regnskap og forslag til nytt budsjett for inneværende år, sammen med øvrig dagsorden som valg av styret og forslag til behandling med styrets kommentar sendes ut ca 1-2 uker før avholdelse.